Telman Ragimov Telman Ragimov

Telman Ragimov

Aktorius

2013 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (kurso vadovas – prof. Jonas Vaitkus). Dar mokydamasis pradėjo vaidinti Vilniaus senajame teatre. Teatro trupėje – nuo 2013 m.

 

Svarbiausieji vaidmenys:

Vaidmuo – J. Pomerrat "Dviejų Korėjų susijungimas", rež. M. Klimaitė, 2023;

Pjeras - vyras – F. Zellerio „Tėtis", rež. J. Vaitkus, 2023;

Choristė – „Naktis prieš" N. Gogolio kūrinių motyvais, rež. Ž. Beniušis, 2022;  

Apsirtas – „Medėja svetimšalė“ J. Anouilh'o, A. Sekulovo, K. Kavafio, R. M. Rilke's, M. Cvetajevos kūrinių motyvais, rež. D. Dobreva, 2022;

Vaidmuo – A. Sunklodaitės „Kai užaugsiu, būsiu...", rež. A. Sunklodaitė; 2021;

Fedia, raštininkas – G. Gorino „Atminimo malda", rež. V. Gurfinkel, 2021;     
Stiopka – „Valia" pagal V. Šukšino kūrinius, rež. V. Gurfinkel, 2021;
Rapuncelės princas – S. Sondheim „Gilyn į mišką / Into the Woods", rež. V. Malinauskas, 2019;
Poetas – bedievis; Komjaunuolis – „Tryliktas apaštalas, arba Debesis kelnėse" pagal V. Majakovskio kūrinius, rež. J. Vaitkus, 2019;
Palydovas – A. Čechovo „Dėdė Vania", rež. T. Montrimas, 2019;

Lebedevas; Burdovskis – „Idiotas", variacija F. Dostojevskio romanų „Idiotas" ir „Demonai" temomis, rež. A. Jankevičius, 2018;
Vronskis; Žmogaus iš kairės balsas; Antras iš krašto minioje; Andrejus – M. Ivaškevičiaus „Rusiškas romanas", rež. O. Koršunovas, 2018;
Karlmanas – M. von Mayenburgo „Urodas", rež. A. Špilevoj, 2018;
Jegoras – M. Valiuko „Kreida", rež. G. Surkov, 2018;
Kolia; Klajojančios trupės aktorius – „Legenda apie Didįjį Kombinatorių“ pagal I. Ilfo ir J. Petrovo romaną „Dvylika kėdžių“, rež. R. Atkočiūnas, 2017;
Vaidmuo – „Kodas: HAMLET" (pagal W. Shakespeare'o pjesę), rež. O. Lapina, 2016;
Andronikas – A. Andrejevo „Septyni fariziejaus Sauliaus penktadieniai", rež. J. Vaitkus, 2016;
Caraitis Gvidonas – A. Puškino „Pasaka apie carą Saltaną", rež. P. Vasiljev, 2016;
Vaidmuo – G. Labanauskaitės „#tevyne", rež. G. Surkov, 2016;
Grėjus – J. Ščiuckio „Raudonos burės" (A. Grino apysakos motyvais), rež. H. Petrockis, 2015;
Grigorijus Stepanovičius Smirnovas – A. Čechovo „Meška", rež. K. Krasilnikovaitė, 2015;
Piemuo; Dervišas – Nizami Gandževi „Septynios gražuolės", rež. J. Vaitkus, 2015;
Kęstas – S. Šaltenio „Lituanica", rež. J. Popov, 2014;
Sukirpėja; Svečias – M. Bulgakovo „Zoikos butas", rež. R. Atkočiūnas; 2014;
Edmundas; Kornvelio tarnas – W. Shakespeare'o „Karalius Lyras", rež. J. Vaitkus, 2014;
Aleksejus – P. Priažko „Puikus gyvenimas", rež. T. Jašinskas, 2014;
Romeo – „Romeo ir Džiuljeta" pagal W. Shakespeare'o pjesę, rež. P. Uray, 2013;
Vladimiras Lenskis – A. Puškino „Eugenijus Oneginas", rež. J. Vaitkus, 2013;
Kareivis – A. Vvedenskio „Eglutė pas Ivanovus", rež. J. Vaitkus, 2012;
Luka – A. Čechovo „Meška", rež. L. Adomaitienė, 2012;
Cirko artistas – L. Andrejevo „Tas, kuris gauna antausius", rež. J. Vaitkus, 2011;
Liudvikas – „Trys mylinčios” pagal Žemaitės pjesę „Trys mylimos", rež. L. Adomaitienė, 2011;
Pacientas – Y. Ronen „Pamišėlė", rež. L. Adomaitienė, 2011;
Nikolajus Timofejevičius – A. Čehovo „Pas pažįstamus...", rež. L. Adomaitienė, 2010.

 

Dmitrijaus Matvejevo nuotraukos