dokumentai !!! dokumentai !!! dokumentai !!! dokumentai !!! dokumentai !!! dokumentai !!! dokumentai !!! dokumentai !!! dokumentai !!! dokumentai !!! dokumentai !!! dokumentai !!!

Teatro nuostatai

Vilniaus senojo teatro vadovo įsakymas dėl konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi Vilniaus senajame teatre tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsakymas dėl meno tarybos sudarymo

Vilniaus senojo teatro organizacinė struktūra

Vilniaus senojo teatro nuostatai

Paslaugų teikimo taisyklės

Vilniaus senojo teatro kultūros paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklės

Teatro vidaus kontrolės politika

Įsakymas dėl konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi Vilniaus senajame teatre tvarkos aprašo patvirtinimas

Dėl smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos patvirtinimo

Asmens duomenų apsaugos politika

Lietuvos rusų dramos teatro vidaus kontrolės politika

Korupcijos prevencija teatre

Pranešimo apie pažeidimą forma 2022

Pranešėjų apsauga

Pranešimai apie korupciją

Įsakymas dėl Lietuvos rusų dramos teatro pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, bus teikiamas prašymas STT pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašo patvirtinimo

Lietuvos rusų dramos teatro korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Veiklos planai

Vilniaus senojo teatro 2024 metų veiklos planas

Vilniaus senojo teatro 2023 metų veiklos planas

Lietuvos rusų dramos teatro 2022 metų veiklos planas

Lietuvos rusų dramos teatro 2021 metų veiklos planas

Lietuvos rusų dramos teatro 2020 metų veiklos planas

Lietuvos rusų dramos teatro 2019 metų veiklos planas

Veiklos ataskaitos

Vilniaus senojo teatro 2023 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

Vilniaus senojo teatro 2023 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2022 m. veiklos plano vykdymo ataskaita

Vilniaus senojo teatro 2022 III ketv. veiklos rezultatų ataskaita

Lietuvos rusų dramos teatro 2022 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

Lietuvos rusų dramos teatro 2022 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

Lietuvos rusų dramos teatro 2021 metų veiklos ataskaita

Lietuvos rusų dramos teatro 2020 m. veiklos ataskaita

Lietuvos rusų dramos teatro 2019 m. veiklos ataskaita

Finansinės ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023 m.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022 m.

Vilniaus senojo teatro 2023 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

Vilniaus senojo teatro 2023 m. II ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas

Vilniaus senojo teatro 2023 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

Vilniaus senojo teatro 2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų sutrumpintas raštas

Vilniaus senojo teatro finansinės būklės ataskaita 2022 m.

Vilniaus senojo teatro finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2022 m.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą

Vilniaus senojo teatro 2022 III ketv. finansinės būklės ataskaita

Vilniaus senojo teatro 2022 III ketv. finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

Lietuvos rusų dramos teatro 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Lietuvos rusų dramos teatro 2022 m. II ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas

Lietuvos rusų dramos teatro 2022 m. I ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas

Lietuvos rusų dramos teatro 2022 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

Lietuvos rusų dramos teatro 2022 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

Lietuvos rusų dramos teatro 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2021 m. III ketvirčio biudžetinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2021 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2021 m. I ketvirčio biudžetinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2021 m. birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Lietuvos rusų dramos teatro 2019 m. III ketvičio finasinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2020 m. III ketvirčio biudžetinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusu dramos teatro 2020 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusu dramos teatro 2020 m. I pusmečio biudžetinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2020 m. I ketvirčio biudžetinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Lietuvos rusų dramos teatro 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2020 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Lietuvos rusų dramos teatro 2019 m. III ketvičio finasinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2019 m. III ketvičio biudžetinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2019 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2019 m. I pusmečio biudžetinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2019 m. I ketvirčio biudžetinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2019 m. biudžetinių ataskaitų rinkinys

Viešieji pirkimai

Lietuvos rusų dramos teatro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimas (patvirtinta 2017 m. gegužės 5 d. vadovo įsakymu Nr.V-60)

Lietuvos rusų dramos teatro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės nuo 2015 m.

Lietuvos rusų dramos teatro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės nuo 2014 m.

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį 2021 m. III ketv.

Informacija apie darbo užmokestį 2020 m.

Informacija apie darbo užmokestį 2019 m.

Tarnybinis transportas

Automobilis VW TOURAN, valstybinis Nr. BRH 326

Automobilis CITROEN JUMPER, valstybinis Nr. DGJ 560