Sergej Zinovjev Sergej Zinovjev

Sergej Zinovjev

Aktorius

1980 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija; kurso vadovai: Vitalijus Lanskojus, Algė Savickaitė), pradėjo dirbti Vilniaus senajame teatre.

 

Sukūrė per šešiasdešimt vaidmenų, tarp jų:

Senelis – „Šeimyninės scenos" pagal A. Jablonskajos pjesę, rež. V. Marvin, 2023;

Leizeris Volfas, mėsininkas; Masinės scenos dalyvis – G. Gorino „Atminimo malda", rež. V. Gurfinkel, 2021; 
Antras aktorius – „Legenda apie Didįjį Kombinatorių" pagal I. Ilfo ir J. Petrovo romaną „Dvylika kėdžių", rež. R. Atkočiūnas, 2017;
Juozapas – A. Andrejevo „Septyni fariziejaus Sauliaus penktadieniai", rež. J. Vaitkus, 2016;
Mobedas – Nizami Gandževi „Septynios gražuolės", rež. J. Vaitkus, 2015;
Borisas Semionovičius Gus-Remontnas – M. Bulgakovo „Zoikos butas", rež. R. Atkočiūnas; 2014;

Tėvas Vladimiras – A. Jablonskajos „Stabmeldžiai", rež. J. Vaitkus, 2013;
Petia Perovas – A. Vvedenskio „Eglutė pas Ivanovus", rež. J. Vaitkus, 2012;
Barnis Kešmenas – N. Simono „Paskutinysis aistringas meilužis", rež. O. Lapina, J. Bogdanovič-Golubeva, 2011;
Brikė, cirko direktorius – L. Andrejevo „Tas, kuris gauna antausius", rež. J. Vaitkus, 2011;
Demonas Belzebubas – N. Gumiliovo „Permainų medis", rež. A. Gluskinas, 2009;
Famusovas – A. Gribojedovo „Vargas dėl proto", rež. J. Vaitkus, 2009;
Vilimas Monsas – G. Gorino „Juokdarys Balakirevas", rež. A. Latėnas, 2009;
Antonijus – W. Shakespeare'o „Venecijos pirklys", rež. R. Markholia, 2008;
Bertramas Česterfildas – F. Sagan „Viskas tau, mano meile!", rež. E. Murašov, 2007;
Ichariovas – N. Gogolio „Lošėjai", rež. M. Byčkov, 2007;
Mesjė Burdolė – M. Poli „Žydrasis rojus", rež. M. Poliščiuk, 2007;
Viktoras Kareninas – L. Tolstojaus „Gyvasis negyvėlis", rež. E. Mitnickij, 2006;
Ognevas – A. Čechovo „Gervė", rež. G. Tskhvirava, 2006;
Henris Perkinsas – R. Cooney „Juokingi pinigai", rež. A. Girba, 2006;
Daktaras Bormentalis – M. Bulgakovo „Šuns širdis", rež. A. Čerpin, 2005;
Morisas – J. J. Bricaire'o, M. Lasaygueso „Didysis zebras", rež. A. Girba, 2005;
Podkoliosinas – N. Gogolio „Vedybos", rež. A. Čerpin, 2004;
Džordžas Pigdenas – R. Cooney „Nr. 13", rež. E. Murašov, 2004;
Budrusis – „Figaro – čia!" pagal P. A. Beaumarchais, rež. G. Trostianeckij, 2004;
Artemonas – A. Tolstojaus „Buratino nuotykiai", rež. J. Popov, 2001;
Mitrofanas – D. Fonvizino „Nesubrendėlis", rež. B. Juchananov, 1999;
Baidyklė – A. Volkovo „Smaragdo miesto burtininkas", rež. A. Šablauskas, 1996;
Režisierius – J. Glovackio „Padugnės", rež. V. Tumanov, 1989;
Nikolajus – L. Petruševskajos „Muzikos pamokos", rež. R. Viktiuk, 1988;
Artimas draugas – M. Bulgakovo „Meistras ir Margarita", rež. R. Viktiuk, 1988;
Don Manuelis – P. Calderone'o „Dama vaiduoklė", rež. V. Tumanov, 1986;
Seniūnas Daunoras – K. Sajos „Jaučio metai", rež. V. Tumanov, 1984;
Sūnus – I. Grekovos, P. Lungino „Našlių garlaivis", rež. I. Petrov, 1983.

 

Dmitrijaus Matvejevo nuotraukos