Juliana Volodko Juliana Volodko

Juliana Volodko

Aktorė

2013 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (kurso vadovas – prof. Jonas Vaitkus). Dar mokydamasi pradėjo vaidinti Vilniaus senajame teatre. Teatro trupėje – nuo 2013 m.

 

Svarbiausieji vaidmenys:

Ana - moteris – F. Zellerio „Tėtis", rež. J. Vaitkus, 2023; 

Čiūbo žmona – „Naktis prieš" N. Gogolio kūrinių motyvais, rež. Ž. Beniušis, 2022;  

Dorina Dudi – D. Almondo „Mano tėtis – skrajūnas", rež. A. Sunklodaitė, 2022;   

Glaukė, Jasono sužadėtinė – „Medėja svetimšalė“ J. Anouilh'o, A. Sekulovo, K. Kavafio, R. M. Rilke's, M. Cvetajevos kūrinių motyvais, rež. D. Dobreva, 2022; 

Hodelė; Chava; Masinės scenos dalyvė – G. Gorino „Atminimo malda", rež. V. Gurfinkel, 2021; 
Nastia – A. Žitkovskij „Kalniukas", rež. L. Surkova, 2020; 
M. Čaplina „Naujametė paukščių dingimo istorija“, rež. M. Čaplina, 2019;
Atsisveikinimo koncerto dalyvė – „Tryliktas apaštalas, arba Debesis kelnėse" pagal V. Majakovskio kūrinius, rež. J. Vaitkus, 2019;
Jelena Andrejevna – A. Čechovo „Dėdė Vania", rež. T. Montrimas, 2019;
Kaštonė; Katinas; Šeimininkas; Stalius; Klounas; Žąsinas; Niekšas su kaliošais – A. Čechovo „Kaštonė", rež. M. Čaplina, 2019;
Kiti; Maša – M. Ivaškevičiaus „Rusiškas romanas", rež. O. Koršunovas, 2018;
Ana – M. Valiuko „Kreida", rež. G. Surkov, 2018;

Eliza Dulitl – G. B. Show „Pigmalionas", rež. L. Urbona, 2017;
Liza; Ela; Klajojančios trupės aktorė – „Legenda apie Didįjį Kombinatorių“ pagal I. Ilfo ir J. Petrovo romaną „Dvylika kėdžių“, rež. R. Atkočiūnas, 2017;
Vaidmuo – G. Labanauskaitės „#tevyne", rež. G. Surkov, 2016;
Marija – A. Andrejevo „Septyni fariziejaus Sauliaus penktadieniai", rež. J. Vaitkus, 2016;
Caraitė Gulbė – A. Puškino „Pasaka apie carą Saltaną", rež. P. Vasiljev, 2016;
Vaidmuo – „Kodas: HAMLET" (pagal W. Shakespeare'o pjesę), rež. O. Lapina, 2015;
Moteris – V. Gavrilino „Rusiškas sąsiuvinis", rež. O. Lapina; 2015;
Menerso padėjėja – J. Ščiuckio „Raudonos burės" (A. Grino apysakos motyvais), rež. H. Petrockis, 2015;
Jelena Ivanovna Popova – A. Čechovo „Meška", rež. K. Krasilnikovaitė, 2015;
Slavų gražuolė Nesrinuš; Vergė – Nizami Gandževi „Septynios gražuolės", rež. J. Vaitkus, 2015;
Aldona Žvirblytė – S. Šaltenio „Lituanica", rež. J. Popov, 2014;
Maniuša – M. Bulgakovo „Zoikos butas", rež. R. Atkočiūnas; 2014;
Lena – P. Priažko „Puikus gyvenimas", rež. T. Jašinskas, 2014;
Kristina – A. Jablonskajos „Stabmeldžiai", rež. J. Vaitkus, 2013;
Rozalinda – „Romeo ir Džiuljeta" pagal W. Shakespeare’o pjesę, rež. P. Uray, 2013;
Olga Larina – A. Puškino „Eugenijus Oneginas", rež. J. Vaitkus, 2013;
Aviža – A. Čechovo „Meška", rež. L. Adomaitienė, 2012;
Tarnaitė – A. Vvedenskio „Eglutė pas Ivanovus", rež. J. Vaitkus, 2012;
Višta – „Trys mylinčios" pagal Žemaitės pjesę „Trys mylimos", rež. L. Adomaitienė, 2012;
Pacientė; Slaugytoja – Y. Ronen „Pamišėlė", rež. L. Adomaitienė, 2011;
Cirko artistė – L. Andrejevo „Tas, kuris gauna antausius", rež. J. Vaitkus, 2011;
Tatjana – A. Čehovo „Pas pažįstamus...", rež. L. Adomaitienė, 2010;
Raganos tarnaitė; Dvariškė – „Miegančioji gražuolė" Ch. Perrault’o pasakos motyvais, rež. E. Stankevičiūtė, 2009.

 

Dmitrijaus Matvejevo nuotraukos