Inga Maškarina Inga Maškarina

Inga Maškarina

Aktorė

2004 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (kurso vadovė – Dalia Tamulevičiūtė). Vilniaus senajame teatre dirba nuo 2005 m.

2011 m. nominuota „Auksiniam scenos kryžiui" kaip geriausia metų aktorė (už pagrindinį vaidmenį spektaklyje „Prakeikta meilė"). 2010 m. Rokiškio profesionalių teatrų festivalyje „Vaidiname žemdirbiams" apdovanota už geriausią moters vaidmenį. 2011 m. Dalios Tamulevičiūtės vardo profesionalių teatrų festivalyje pripažinta geriausia metų aktore.

 

Svarbiausieji vaidmenys:

Moteris baltais drabužiais, Marten – F. Zellerio „Tėtis", rež. J. Vaitkus, 2023; 

Rozalija Solimene – E. De Filippo „Filomena Morturano", rež. A. Latėnas, 2021;
Pilietė Kiseliova – „Valia" pagal V. Šukšino kūrinius, rež. V. Gurfinkel, 2021;
Marija Vasiljevna Voinickaja – A. Čechovo „Dėdė Vania", rež. T. Montrimas, 2019;
Helena Rubinštein – J. Misto „Madam Rubinštein", rež. R. Banionis, 2018;
Ponia Higins, profesoriaus Higinso motina – G. B. Show „Pigmalionas", rež. L. Urbona, 2017; Inžinierė Bruns; Klajojančios trupės aktorė – „Legenda apie Didįjį Kombinatorių" pagal I. Ilfo ir J. Petrovo romaną „Dvylika kėdžių", rež. R. Atkočiūnas, 2017;

Morta – A. Andrejevo „Septyni fariziejaus Sauliaus penktadieniai", rež. J. Vaitkus, 2016;
Vaidmuo – G. Labanauskaitės „#tevyne", rež. G. Surkov, 2016;
Moteris – V. Gavrilino „Rusiškas sąsiuvinis", rež. O. Lapina; 2015;
Salė – I. Vyrypajevo „DreamWorks“, rež. G. Surkov, 2015;
Vyresnė gražuolė; Laimė – Nizami Gandževi „Septynios gražuolės", rež. J.Vaitkus, 2015;
Zoja Denisovna Pelc – M. Bulgakovo „Zoikos butas", rež. R. Atkočiūnas, 2014;
Natalja – A. Jablonskajos „Stabmeldžiai", rež. J. Vaitkus, 2013;
Dama – A. Puškino „Eugenijus Oneginas", rež. J. Vaitkus, 2013;
Šuo Vera – A. Vvedenskio „Eglutė pas Ivanovus", rež. J. Vaitkus, 2012;
Pelėda; Močiutė; Karalienė – Z. Hopp „Stebuklingoji kreidelė", rež. O. Lapina, 2011;
Senelė – M. Macevičiaus „Prakeikta meilė" (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės"), rež. A. Jankevičius, 2010;
Grafienė močiutė – A. Gribojedovo „Vargas dėl proto", rež. J. Vaitkus, 2009;
Jekaterina Golovkina – G. Gorino „Juokdarys Balakirevas" rež. A. Latėnas, 2009;
Musmirė – E. Stankevičiūtės „Miegančioji gražuolė" (Ch. Perrault'o pasakos motyvais), rež. E. Stankevičiūtė, 2009;
Nerisa – W. Shakespeare'o „Venecijos pirklys", rež. R. Markholia, 2008;
Kabareto artistė – V. Klimo „Vilties kabaretas", rež. D. Turčaninov, 2008;
Varna – J. Švarco „Sniego karalienė", rež. A. Ščiuckij, 2008;
Pikų dama – N. Gogolio „Lošėjai", rež. M. Byčkov, 2007;
Daktarė M...; Jauna moteris – E.-E. Schmitto „Dviejų pasaulių viešbutis", rež. S. Račkys, 2007;
Avis – S. Maršako „Katės namai", rež. A. Uteganov, 2007;
Kabareto dainininkė – M. Poli „Žydrasis rojus", rež. M. Poliščiuk, 2007;
Choro solistė – L. Tolstojaus „Gyvasis negyvėlis", rež. E. Mitnickij, 2006;
Lidija Ivanovna - L. Tolstojaus „Ana Karenina", rež. E. Mitnickij, 2005;
Ana Dorotėja Terbuš – E.-E. Schmitto „Paleistuvis", rež. G. Di Capua, 2005;
Tereza da Silva – J. M. Chevreto „Sveiki, emigrantai! (Squat)", rež. M. Poliščiuk, 2005;
Sidoni – J. J. Bricaire'o, M. Lasaygueso „Didysis zebras", rež. A. Girba, 2005;
Viazemskaja – M. Bulgakovo „Šuns širdis", rež. A. Čerpin, 2005.

 

Dmitrijaus Matvejevo nuotraukos