Andrius Darela Andrius Darela

Andrius Darela

Aktorius

2002 m. įgijo kino ir teatro aktoriaus specialybę Krasnojarsko valstybinėje muzikos ir teatro akademijoje, 2014 m. baigė režisūros magistrantūrą MCHAT'o V. Nemirovičiaus-Dančenkos institute (kurso vadovas – K. Serebrenikovas). Krasnojarsko A. Puškino teatre režisavo kelis spektaklius (tarp jų – M. Ivaškevičiaus „Malыš"). Filmavosi kine. Pjesių ir inscenizacijų autorius. Vilniaus senajame teatre dirba nuo 2018 m., režisavo spektaklius „Spektaklis, kuris neįvyko", „Už ką" ir "Trečia pamaina" pagal P. Priažko pjesę.

Vaidmenys Vilniaus senajame teatre:

Vaidmuo – „Spektaklis, kuris neįvyko", rež. A. Darela, 2022;

Vaidmuo – A. Sunklodaitės „Kai užaugsiu, būsiu...", rež. A. Sunklodaitė; 2021;

Uriadnikas; Masinės scenos dalyvis – G. Gorino „Atminimo malda", rež. V. Gurfinkel, 2021;
Sergejus Jurjevičius Zeleckis – „Valia" pagal V. Šukšino kūrinius, rež. V. Gurfinkel, 2021;
Vaidmuo – „Kvėpuojame drauge / Дыхаем разам", projekto vad. V. Gurfinkel, rež. A. Januškevič, A. Marčenko 2021;
Michailas Lvovičius Astrovas – A. Čechovo „Dėdė Vania", rež. T. Montrimas, 2019;
Pelenės tėvas; Liokajus; Raudonkepuraitės senelė – S. Sondheimo „Gilyn į mišką / Into the Woods", rež. V. Malinauskas, 2019;
Marinetis – „Tryliktas apaštalas, arba Debesis kelnėse" pagal V. Majakovskio kūrybą, rež. J. Vaitkus, 2019;
Generolas Jepančinas – „Idiotas" pagal F. Dostojevskio kūrinius, rež. A. Jankevičius, 2018;
Čertkovas; Stoties viršininkas; Konduktorius – M. Ivaškevičiaus „Rusiškas romanas", rež. O. Koršunovas, 2018;
Direktorius – M. Valiuko „Kreida", rež. G. Surkov, 2018.